En endnu grønnere kommune

Haderslev kommune skal også tage ansvar for bæredygtighed, klimaændringer og naturen. Vi skylder at bidrage med mere natur i kommunens centerbyen. Med klimaforandringerne følger også en stigende trussel fra skybrud, men klimasikring giver samtidig muligheder for at skabe nye og attraktive byrum for borgerne.

Radikale vil arbejde for:

– Mere genbrug af restaffald (model fra Skive) – Flere offentlige grønne indkøb og investeringer

– En plan for mindre udvaskning af næringsstoffer i Tunneldalen

– Flere cykelstier på tværs by og land.

– At dyrehaven bliver naturnationalpark og samarbejde med Naturstyrelsen for at skabe udvikling for natur og turisme.

– Pesticidfri kommune – på kommunale arealer

– Naturen skal ind i byen – også som en del af klimasikringen. Vi skal have mere grønt og mere vand ind i de tæt bebyggede områder. Derfor vil vi arbejde for flere træer, flere grønne tage og flere bevoksede områder, hvor der i dag er asfalt og fliser, og flere områder med adgang til åbent vand. Når vi sikrer os mod skybrud, skal vi ikke kun udbygge kloak-systemet, men også bruge anledningen til at skabe nye rekreative byrum.

– En grundig analyse af den nuværende infrastruktur i Haderslev Kommune, – måske kan vi i fremtiden gøre det bedre for flere….

– Ren dam og havn. Kommunen skal gå aktivt ind i arbejdet med at stoppe forureningen af dammen og havnen i samarbejde med Sønderjysk Landboforening, Provas og andre interessenter. Målet er på sigt at få badvandskvalitet i havnen og dammen.