– Vi har lige noget til dig –

– Mere borger mindre system –

– Mere frontlinjeansvar –

– Fra manual til eksperiment –

Grundlæggende ønsker Radikale Venstre, at arbejdsmarkedsområdet fokuserer på, at medborgeren sættes i centrum, og der findes rationelle og pragmatiske løsninger til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Selvtillid og selvværd er afgørende, for at gøre den enkelte til aktør i sit eget liv.

Radikale Venstre vil konkret arbejde for:

– Styrke det tværfaglige samarbejde i Jobcenteret med andre kommunale institutioner, lokalpsykiatrien, bostøtter, pårørende og erhvervslivet

– Opbygning af Daghøjskole med fokus på dannelse, kreativitet og udvikling af bløde kompetencer til både personlig og social udvikling.

– Flere fleksjobbere ud i foreninger og til de frivillige, hvor det er muligt – Udvikle flere små jobs eller aktiviteter, så alle kan bidrage med noget, på trods af funktionsnedsættelser.

– Tiltag for sårbare unge, ikke som projekter, men som blivende tiltag, der er stabile med fast økonomi og gerne bygge videre på erfaringerne med Unge på Sporet. Dvs. arbejde med f.eks. fælles madlavning og indkøb, med stor accept af hinanden, bestyrelsesarbejde/politik for unge, lektiecafe, cykelture, bingo, værkstedsarbejde. Tværfagligt samarbejde med andre kommunale institutioner Jobcenter, lokalpsykiatrien, bostøtte m.fl.