Vi har så meget at byde på

Vores kommune strækker sig langt. og der er mange fantastiske naturområder, i skove, heder, ved strand og hav. Der er et større potentiale, som kunne være til gavn for kommunes borgere og turister. Vi har god plads til erhvervslivet og arbejdskraft kan let komme hertil.

Radikale Venstre ønsker:

– Der laves en grundig undersøgelse og plan af mulighederne for fortsat udvikling af turisme

– Nye store erhverv til kommunen tiltrækkes gennem målrettet kultur- og byudvikling

– Bymidten i Haderslev skal trække kunder og skabe liv ved specialbutikker, aktiviteter, spisesteder og opholdssteder.

– At være en Lystfiskerkommune med gode faciliteter til mødesteder, overnatning, tilgængelighed og rent vand.

– Turisme pakker, der understøttes af kommunen

– Speedway/motorsports satsning i Vojens fastholdes og udbygges

– Overnatning og service til hærvejs vandrere/turister.

– Udvikle Tørning Mølle som læring- og turistmagnet.

– Mere satsning i dyrehaven til oplevelser af natur.

– Funcard til turister

– En turismecentral i gågaden i Haderslev om sommeren. Turistguider på gaden

– Lejrskolekommune i samarbejde med erhvervslivet og det offentlige.

– Oplevelsesstationer gennem tunneldalen, dammen, fjorden, til strand, hav og Årø.

– Der er enorme forbedringsmuligheder ved lystbådehavnen, både i Haderslev, i Aarøsund og på Aarø. Radikale Venstre vil kæmpe for, at der kommer små overnatningssteder tæt på havnen, hvor turister kan overnatte. Et godt eksempel er fra Lohals havn på Langeland.

– Ved det kommende blå foreningshus, som skal bygges ved havnen, bør kommunen understøtte et kajakudlejningssted eller lignende, så både turister som kommer med bil, og lokale kan leje kajakker.

– Havnebassin ved Streetdome samt flere tiltag, der gør havneområdet endnu mere attraktivt – ex. Street Food hal m.v.

– Kommunen skal revidere fordelingen af ledig jord til erhvervsbyggeri. Det er væsentligt at sikre erhvervsjord ved motorvej E45, især i Haderslev Nord.

– Jobcentrets indsats for at formidle ledige til uddannelse og job skal styrkes gennem et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet.

– Kommunens erhvervsservice overfor medarbejdere og virksomheder skal opnormeres til at være blandt de bedste blandt landets kommuner.

– Der foreslås en forbedring af parkeringsmulighederne ved Vedsted Sø, som er en stor magnet for både lokale og turister i sommermånederne. Parkering kan være vanskeligt. Der skal både tages hensyn til dem der kommer i bil og dem der kommer på cykel.

– Det fleksible arbejdsmarked. De stigende krav til fleksibilitet på arbejdsmarkedet betyder blandt andet, at vores jobindsats skal rustes til at håndtere og formidle jobs til freelancere og job af kortere varighed – bl.a. inden for turisme.

– Opkvalificering af arbejdskraften. For Radikale Venstre er uddannelse et nøgleord. Vi ønsker ikke bare flere højtuddannede, men især at gøre flere ufaglærte til faglærte, så de kan blive rustet til fremtidens arbejdsmarked. Her ser vi den digitale omstilling som et afgørende element.