Nemt tilgængelige oplevelser for alle

Haderslev kommune består af godt 60 byer i forskellige størrelser. Imellem alle disse byer er der åben land eller skov.

Det åbne land er fortrinsvis landbrugsjord, men vi finder også større engarealer, hede og moseområder, hvor naturen er ved at tage over i de efterladte tørvemoser.

Skovene er både dyrket skov og u dyrket skov, der har passet sig selv i flere år. Lige nu bliver en del af naturstyrelsens skov “veteraniseret”, hvilket vil sige ført tilbage til urskovslignende tilstand.

Vi har mange spændende og forskellige skove, f.eks. Revsø skov, Stursbøl Plantage, Pamhule, Tørning skov, Stensbæk plantage, Gram storskov og mange andre.

Fra jernbanelinien har vi udspring af vandløb, der løber mod øst og vest og som giver mulighed for naturelskere at følge “strømmen”. F.eks. fra Hærvejen ved Vojens, hvor Vojens bæk starter lige ved siden af jernbanen og kan følges helt ud til udløb i Haderslev fjord. Man kan sejle fra Christiansdal til Møllestrømmen i Haderslev.

Eller ude i vest, hvor man kan sejle på Gelså fra Neder Jerstal til Ribe by eller fra Slevad på Gram å, ligeledes til Ribe.

Vi har store søer, både naturlige, menneskeskabte og genetablerede som Hindemade og Slivsøen.

Alt dette giver et rigt og varieret dyre- og fugleliv.

På trods af de mange besøgende, er der stadig nogen, der overraskes af seværdigheder i deres nærområder.

RV Haderslev vil arbejde for:

– Stisystemer på tværs af kommunen, så det er muligt at lave en. vandre/cykel rute, der fører forbi valgte områder. Skab din egen vej gennem Haderslev Kommune…

– Handicapvenlig adgang til de mest attraktive områder.

– Vandreruter med temaer: f.eks. følg vandet fra udspring til udløb i fjord eller hav eller fra tørvemose til vild natur.

– Fra kulturskov til “Urørt skov”

– QR koder med oplysning/videoklip

– Aktivitetsskabe med kodelås

– Opførelse af “Skrydstruppigens hus (Lejrskoleaktivitet)

– Flere shelter/teltområder i hele Haderslev Kommune

– Støtte til opførelse af Vikingesamfund ved Dyringkær. (Lejrskoleaktivitet)

– Tørning Mølle som aktivitetscentrum/udgangspunkt.