Socialstøtte ved fællesskab og individuelt behov samt ansvar

Det er Radikale Venstres hjertesag at se borgeren som individ i vores fællesskab. Borgeren bør mødes der, hvor borgeren udvikler sig som aktør i sit eget liv. Borgere med handicap skal have god støtte til hjælpemidler i kommunen. Den tidsmæssige sagsbehandling på disse ansøgninger skal optimeres.

Radikale Venstre ønsker:

  • At få sat større fokus på de mange borgere i kommunen, der oplever en større og større ensomhed. Vi vil arbejde for en styrkelse af de frivillige organisationer til gavn for de ældre
  • Forbedrede mulighed for transport af handicappede inden for kommunegrænsen