– Glade børn lærer bedst –

– Lad os lære af dem, der gør det godt – Best Practice –

– Grib de unge før de falder. –

Radikale Venstre mener, at trivsel og læring er fundamentet for en sund udvikling af vores børn og unge. Derfor skal der sættes ind så tidligt som muligt, hvor der er udfordringer. Lad os være en kommune, der investerer mere i vores børn. Hvis vi vil have endnu bedre, endnu dygtigere og endnu mere engagerede unge samfundsborgere, så kræver det, at vi investerer i dem! Alle børn i Haderslev Kommune skal trives i en tryg og fri barndom, og alle børn skal lære at skrive, læse og regne.

Radikale Venstre vil fokusere på:

– En sammenhængende plan fra dagpleje/vuggestue til ungdomsuddannelserne. Fortsat øget fokus på overgangene fra institution til børneunivers, fra juniorunivers til ungeunivers og videre til ungdomsuddannelserne. Alle overgange er såvel en mulighed som en risikofaktor for et barns trivsel og læring. Dette fokus sikrer, at skiftene bliver succesrige og udviklende for hvert enkelt barn/ung. – Stærke fællesskaber i dagtilbud, omsorg og læring.

– En tryg barndom med rig mulighed for leg. – Meningsfuld pædagogisk dokumentation og evaluering, der gør en forskel for børnene.

– En fantastisk Folkeskole, hvor der er lige muligheder for alle. Især også for dem, der risikerer ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.

– Eftersyn af skolesystemet og en analyse: Vi vil have mere ro, trivsel og læring samt investering i udviklingen af folkeskolen!

– Videreuddannelse af lærere/pædagoger og inddragelse af lærere/pædagoger

– Åben skole ud mod samfundet og samfundet ind i skolen

– Gratis psykologhjælp til unge under 18 år

 – Obligatoriske hytteture/lejrskoler på udvalgte årgange. Klassefælleskabet udvikles uden for klasserummet – eksempelvis med mad og bevægelse som temaer.

– Lettere adgang til eksterne rådgivere som skolesocialrådgivere, PPR-medarbejdere, integrationsmedarbejdere etc.

– Folkeskolen skal være dannende og uddannende. Vi skal have en folkeskole, hvor eleverne møder musik- og kulturoplevelser. Fokus på at få eleverne ud af skolen, men også fokus på at få oplevelser ind på skolen. Ansætte en medarbejder til at trække arrangementer til kommunens skoler evt. i samarbejde med CFU. Beløb afsættes centralt, så det ikke bliver den enkelte skole, der skal vurdere om økonomien er til det.

– Lærerne og pædagogerne har en enorm indflydelse på, hvordan børnene/de unge trives og udvikler deres evner. Derfor skal der være stor fokus på, at kommunens institutioner og skoler skal være attraktive arbejdspladser.

– Et grundlæggende nyt syn på skolebygninger, der hverken er undervisnings- eller energimæssigt gearet til fremtidens undervisning. Der skal laves langsigtede planer. Ikke cigarkasse- og lappeløsninger.