Valgforbund

Radikale og konservative: Nej til præsidentvalg i Haderslev

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti i Haderslev Kommune har indgået valgforbund til kommunalvalget i november 2021.

Aftalens primære formål er at sikre, at flest mulige stemmer på de to partier bliver omsat til mandater i byrådet. Altså at stemmespild begrænses.

Imidlertid går aftalen et skridt videre end et rent teknisk valgforbund.

Aftalen er indgået i respekt for de to partiers grundlæggende ambitioner om vækst og udvikling i Haderslev Kommune.

Konservative og radikale ønsker et bredt samarbejde i det nye byråd og ser en borgmester fra et mindre parti som den bedste garant for et samarbejde på tværs af partiskel.

Det betyder nej til præsidentvalg i Haderslev.

Det er ikke en naturlov, at Socialdemokratiet eller Venstre sætter sig på den politiske ledelse af kommunen. Det giver ikke mening, at dominerende partier skubber halvdelen af byrådet udenfor indflydelse.

Derfor peger radikale og konservative på en borgmester fra et mindre parti, som må bygge sin indsats på, at alle i byrådet bliver hørt.

De to partier går til valg på hvert sit program med deres egne borgmesterkandidater, radikale Børge Frank Koch og konservative Kjeld Thrane.

Konservative og radikale lægger i fællesskab vægt på:

• At skabe rammer for, at Haderslev Kommune er et attraktivt sted at leve og bo.

• At der skabes bedst mulige vilkår for et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv.

• At der skabes sammenhæng i den regionale og kommunale sundhedspolitik, så alle får mulighed for at mestre deres eget liv uanset livssituation.

• At forudsætningerne for sundhed i bred forstand, et aktivt liv og personlig myndighed altid er i fokus i kommunens politik på såvel skoleområdet som ældreområdet.  

• At Haderslev Kommune bidrager til et mangfoldigt kultur- og fritidsliv med udgangspunkt i de frivillige organisationer. 

• At Haderslev Kommune tager initiativ og går i front med løsninger på store udfordringer som for eksempelvis klimaudfordringer, ændringer i befolkningssammensætningen og urbaniseringen. 

• At der skabes større respekt om borgernes synspunkter i høringer om den kommunale udvikling. 

• At Haderslev Kommune er en aktiv partner i tværkommunale samarbejder, der giver muligheder og værdi for kommunens borgere. 

• At Haderslev Kommune opnår økonomisk handlefrihed ved en strategisk nedbringelse af den kommunale gæld. 

• At den kommunale indkomstskat nedsættes til samme niveau, som de øvrige sønderjyske kommuner. Dette skal ske på en afbalanceret måde uden at gå på kompromis med kommunens velfærd. 

Valgforbundet er åbent for andre partier, hvis det giver mening valgteknisk og holdningsmæssigt.