Vores sammenhængskraft og fællesskab

Haderslev Kommune er en fantastisk kommune! Og kulturen kan være med til at gøre den endnu mere inspirerende og interessant. Mødet mellem mennesker kan formidles og udfordres af kulturen. Vi kan ikke styre kulturen men give den gode betingelser. Vi skal tillade os at blive udfordret. Det er ikke alt, som er smukt, og det er ikke alt, som skal være forudsigeligt. Kultur er ikke alene underholdning. Kulturen i Haderslev Kommune skal være med til at give mulighed for fællesskab, kreativitet, tolerance og demokrati. Kulturen kan forbinde os med resten af verden og give os udsyn. Kulturen er en af grundene til at borgere, kunstnere og erhvervsliv vælger lige netop Haderslev Kommune!

Radikal Venstre vil derfor arbejde for:

  • At etablere et multihus- ”Haderslevhus”; Koncerter, udstillinger, kunst, kultur, foreningsliv
  • Branding af alle vore muligheder udover vi har en smuk gammel by; Acturepark, landsstævnestadion
  • Udnyttelse af bygningerne på Buegade; musikskole, sprogskole, daghøjskole, kulturhus mm.
  • At Tørning Mølle bliver et udvidet historisk og naturmæssigt oplevelsescenter i sammenhæng med Jelling
  • Biblioteket sikres udvidet åbningstid med bemanding