”Sygehuset” udvikles

Haderslev Sygehus blev nedlagt i forbindelse med etableringen af de såkaldte supersygehuse. Den store tomme bygning på Ribe Landevej skal i den kommende byrådsperiode udnyttes til at sætte endnu mere gang i kommunen.

Radikal Venstre vil i den kommende byrådsperiode derfor have undersøgt:

  • Om der er mulighed for at etablere et videncenter i forhold til iværksætteri
  • Om det er muligt at etablere en Campus model med flere uddannelser – og gerne nye uddannelser i Haderslev Kommune
  • Om det økonomisk er rentabelt at flytte og samle alle Haderslev Kommunes afdelinger i et samlet rådhus
  • At etablere kulturhus i det nuværende rådhus
  • Om det er muligt at skaffe et stort firma til at flytte ind i bygningen gratis
  • Om det er muligt at etablere et mad- og oplevelses center i bygningerne, hvor lokale madproducenter m.v. kan markedsføre sig og give gode madoplevelser på samme tid
  • Om det er muligt at etablere en evt. mad- og bevægelseslejrskole i bygningerne, hvor både kommunens egne elever og andre kommuners skoleelever kan komme på lejrskole.