Job til dig – der er brug for dig

Grundlæggende ønsker Radikale Venstre i Haderslev Kommune, at arbejdsmarkedsområdet i næste byrådsperiode sikres, at individet sættes mere i fokus, og der findes rationelle og pragmatiske løsninger til gavn for den enkelte og fællesskabet. Radikale Venstre mener, at de, som kan arbejde, skal arbejde, da det både er til gavn for den enkelte og dennes familie samt for samfundet, at borgere kommer i arbejde. Selvtillid og selvværd er afgørende værdier for at gøre den enkelte til aktør i sit eget liv

Konkret skal det ske igennem:

  • Målet for Haderslev kommune bør være, at vi skal være blandt de 20 bedste i landet ved tilfredshedsundersøgelser fra borgerne.
  • Etablering af en Haderslev Reform af beskæftigelsesområdet; hvor der bl.a. er fokus på social-økonomiske virksomheder, STU- praktisk arbejde, gård, dyrehold mm.
  • At finde eller skabe små job til alle med funktionsnedsættelse. Udvikle Job-bank til dette formål.
  • At udnytte og stille krav til de ressourcer, der er hos nydanske borgere. Radikale Venstre bygger på et menneskesyn, hvor ethvert menneske har noget at bidrage med, noget enestående, som kan blive til gavn for medmennesker.
  • At Haderslev Kommune skal søge frikommunestatus indenfor jobcenter/integration. Bl.a. ved at udvikle en anderledes dynamisk kategorisering af borgere; fokus på den enkelte, hjælp til selvhjælp, bidrage (arbejde, aktivering) der fører til selvtillid og selvværd
  • Sikre synergieffekter gennem samarbejde mellem kommune, virksomheder og foreninger f.eks. Gram Slot: Egnsretter, økologi, specialbutikker, lokalt udsalg i gågaden