Haderslev Kommune – et sted man har lyst til at blive ældre i

I Radikale Venstre ser vi byens ældre medborgere som en ressource. Selv om man bliver ældre, er man indvendigt stadig den samme. Man har stadig tanker, drømme og ønsker, selvom nogle af disse måske ændres med alderen. De ældre er derfor ligeså forskellige, som de var som børn og unge. Dette betyder, at den kommunale hjemmepleje og plejecentrene skal være i stand til at rette sig efter disse forskellige behov med en hurtig rehabiliterende tilgang

Radikale Venstre vil i den kommende byrådsperiode arbejde for følgende mål for ældrepolitikken i Haderslev Kommune:

  • Der skal fortsat være mulighed for personlig kontakt på borgerservice, og der skal fortsat gives en personlig hjælp på borgerservice – ikke alt kan klares med digitale løsninger
  • Boligstrukturen skal give mulighed for at ældre kan være omgivet af mennesker. Der skal satses på ældrekollektiver og blandet byggeri, der kombinerer ældreboliger med f.eks. ungdomsboliger.
  • Der skal være en tæt opfølgning på og af de ældre, når disse udskrives fra f.eks. sygehus. Ingen må falde mellem to stole.
  • Vi ønsker fortsat at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang for at give livskvalitet og sikre et godt funktionsniveau hos den ældre borger.