Et godt sted at drive erhvervsvirksomhed

Radikale Venstre ønsker at se erhvervslivet blomstre endnu mere over hele kommunen. Alle ressourcer og kompetencer i kommunen skal bruges til fælles bedste. Haderslev Kommunes placering som bindeled mellem det traditionelle Sønderjylland og vækstområdet nord for os skal udnyttes endnu bedre. Vi udvikler os kun for alvor ved samarbejde. Radikale Venstre ønsker at Haderslev Kommune i den kommende byrådsperiode udnytter samarbejdet både til Trekantområdet, de tre andre sønderjyske kommuner og de tyske naboer endnu bedre.

Konkret kan set ske ved:

  • At servicen til erhvervslivet bør være blandt de 20 bedste i landet
  • At sikre, at Haderslev Kommune bliver mere interessant; kulturudvikling, byudvikling og ved at udbygge socialøkonomiske virksomheder gennem borgerinddragelse. Se positivt på ændringer i lokalplan til udviklende tiltag
  • Skabe mulighed for at tiltrække 200 lejrskoleklasser til Haderslev kommune om året: Synergieffekter for virksomheder og foreninger
  • Udbygning af vindmølleenergi i vest, opkøb af støjplagede gårde og udvikle området til økologisk område med billig energi til plantedrift