Natur, miljø og klima – en endnu grønnere kommune

Haderslev Kommune er begunstiget af en fantastisk natur. Radikale Venstre mener derfor, at beskyttelse og benyttelse af vores miljø og natur skal gå hånd i hånd.

Radikal Venstre ønsker derfor:

  • Bebygge mindre kystnært og bevar naturen
  • At der i alle lokalsamfund i kommunen skal der være et attraktivt rekreativt område, der kan fungere som lokalt mødested og bevægelsesrum