Infrastruktur og kollektiv trafik

I Haderslev Kommune findes der en togstation, Vojens Banegård. Denne skal sikres bevaret i forhold til den kollektive trafik med tog. Desuden er Haderslev Kommune kendetegnet ved at være en langstrakt kommune fra Årø i øst til Fole og Arnum i vest. Der er 70 kilometer imellem disse yderpunkter i kommunen. En god infrastruktur med gode offentlige transportmuligheder er således en stor nødvendighed for borgernes mobilitet.

Radikal Venstre vil derfor arbejde for:

  • At Haderslev Kommune er en attraktiv bosætningskommune for både unge, familier og ældre, også uden for de tre centerbyer og attraktioner (Gram, Vojens og Haderslev, Dyrehaven), hvorfor busdækning til hele kommunen skal fastholdes og udbygges bl.a. også ved grøn/el drift
  • At kommunens rammeaftale med Sydtrafik omkring busdriften bliver genforhandlet, og at der derved skabes en bedre og mere sammenhængende busdrift i Haderslev Kommune
  • Tænke bæredygtigt og på vores ”eftermæle”
  • At sikre bedre cyklistforhold (bl.a. strækningen VUC-Schaumann)
  • Sikre borgerinddragelse og borgerbudgettering i byudvikling
  • Arbejde for et charmerende overdækket gågademiljø i Haderslev
  • Udbygge it-infrastrukturen