Børn og unge – er fremtiden – uddannelse er vejen frem…

Radikale Venstre mener, at læring og trivsel er fundamentet for en sund udvikling af vores børn og unge. Læring bidrager til ressourcestærke borgere, som kan bidrage til at skabe stærke sociale netværk og en positiv udvikling og tiltrækning til hele kommunen. Derfor skal der sættes ind så tidligt som muligt, hvor der er udfordringer. Der bør være gode daginstitutioner og folkeskoler, jævnt fordelt i byen og på landet.

Radikal Venstre ønsker:

  • At dagtilbud- og folkeskoleområdet tilføres flere midler
  • At arbejde for at tiltrække ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til Haderslev Kommune
  • Praktik, job i lokale virksomheder og uddannelse tænkes sammen.
  • Øget fokus på skole- og dagtilbudsområdet i Haderslev Kommune; herunder en tidlig og tryg SFO start
  • Byrådet skal uddelegere flest mulige kompetencer til daginstitutionsbestyrelser og skolebestyrelserne, så hver enkelt daginstitution/skole kan blomstre i størst mulig overensstemmelse med lokale ønsker og behov.
  • Skabe fritidstilbud for unge; ungdomshus/klub/cafe/væresteder, især piger (anderledes kultur), juniorklub 4-6 klasse, udviklingspulje disponeret af unge som et supplement til ungdomsrådet. Mål; Årets Ungdomskommune 2020